Oletko perinyt korkean kolesterolisi? Testaa itsesi täällä!

Korkean kolesterolin syyt voivat olla perinnöllisiä. Diagnoosi voi olla FH, ja sen hoitaminen on tärkeää sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Korkea kolesteroli eli veren suuri kolesterolipitoisuus johtuu monissa tapauksissa pääosin epäterveellisistä elämäntavoista, mutta joissain tapauksissa korkea kolesteroli on perinnöllistä. Diagnoosia kutsutaan familiaaliseksi hyperkolesterolemiaksi (FH), ja sen hoitaminen on tärkeää sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisemiseksi.

Testaa, ovatko korkea kolesterolisi syyt perinnölliset 

Aloita testi! (Testi kestää noin viisi minuuttia)

Useimmat, joilla on FH, eivät tiedä sitä. Jos sinulla itselläsi on FH, sairaus voi olla myös muilla perheenjäsenilläsi.

Mikko Syvänne, Suomen Sydänliiton ylilääkäri
Mikko Syvänne Suomen Sydänliiton ylilääkäri
Testin laadinnassa yhteistyökumppanina on ollut

Lue lisää FH:sta

Mikä on FH?

Veren korkea kolesterolipitoisuus eli hyperkolesterolemia on hyvin yleistä, ja useimmissa tapauksissa se johtuu haitallisista elämäntavoista, kuten vääränlaisesta ravinnosta ja liikunnan puutteesta. Vähintään yhdellä ihmisellä 500:sta (yli 10 000 suomalaisella) korkea kolesteroli on kuitenkin perinnöllinen, niin kutsuttu familiaalinen hyperkolesterolemia (FH).

Familiaalinen tarkoittaa sitä, että sairaus periytyy suvussa. Jos toisella vanhemmista on FH, lapsen todennäköisyys periä sairaus on 50 %.

FH johtuu mutaatioista niissä perintötekijöissä, jotka vaikuttavat elimistön kykyyn puhdistaa verestä haitallisia kolesterolihiukkasia (LDL-kolesterolia).

FH:hon liittyy veren LDL-kolesterolin kohoaminen heti syntymästä ja yli kymmenkertainen riski sydän- ja verisuonisairauksien (esim. sydäninfarktin) kehittymiseeen jo varhaisessa elämänvaiheessa. Ilman hoitoa puolet FH-miehistä sairastuu sydän- tai verisuonisairauteen 50 ikävuoteen mennessä, naiset noin kymmenen vuotta myöhemmin. 

Kuinka FH todetaan?

FH:ta epäillään henkilöillä, joilla on korkea veren LDL-kolesterolipitoisuus ja joilla itsellä tai joiden perheenjäsenillä on nuorella iällä ilmaantunut sydän- tai verisuonisairaus. Diagnoosi voidaan tarvittaessa vahvistaa verinäytteestä tehtävällä geenitestillä. On tärkeää tarjota myös perheenjäsenille mahdollisuus FH-testaukseen.

Varhainen diagnoosi ja oikea hoito ovat ratkaisevia, jotta FH:ta sairastava henkilö eläisi pitkään ilman sydän- ja verisuonisairautta.

Kuinka FH:ta hoidetaan?

FH:n hoito toteutetaan lähes aina terveellisten elämäntapojen (ravinto, liikunta, tupakoinnin lopettaminen) ja veren kolesterolia alentavan lääkityksen yhdistelmänä.

Oikealla hoidolla voidaan alentaa haitallista LDL-kolesterolia huomattavasti ja siten ehkäistä sydän- ja verisuonisairauksia. Mitä aikaisemmin hoito aloitetaan, sitä parempi vaikutus on odotettavissa.

Jos haluat lisätietoja FH:sta, voit lukea aiheesta Suomen Sydänliiton verkkosivuilta www.sydan.fi.

FH:sta kiinnostuneet ovat myös tervetulleita liittymään Facebook-ryhmään FH-tauti.

Auta levittämään tietoa FH:sta

FH:ta koskevan tiedon levittäminen on tärkeää:

  • FH on yksi yleisimmistä perinnöllisistä sairauksista.
  • Jos toisella vanhemmista on FH, on 50 prosentin mahdollisuus, että myös hänen lapsensa perii sairauden.
  • Vähintään yhdellä ihmisellä 500:sta on FH:aa aiheuttava geneettinen muutos. 

Tietoa sydänsairauksista ja niiden riskitekijöistä

WWW

www.sydan.fi